Zaměstnávání cizinců v ČR včetně novely účinné od 1.7.2023 a informací o novém cizineckém zákonu

 • Mgr. Matěj Daněk Mgr. Matěj Daněk
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Út 5.12. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
5 490,00bez DPH
 • Management
 • HR a personalistika
 • Právo
 • Příspěvkové organizace, zdravotnictví, školství

Zaměstnání cizince, zejména ze států mimo EU/EHP, je vždy spojeno se složitým a velmi formalistickým administrativním řízením. Pokud ho ovšem zaměstnavatelé nepodstoupí, hrozí jim vysoké pokuty a sankce. Problematika zaměstnávání cizinců představuje ovšem také velmi dynamickou oblast s ohledem na stále měnící se pravidla a zejména výzvy, kterým Česká republika v současnosti čelí.

Cíl semináře

V rámci úvodu budou probrány poslední nejdůležitější změny, zejména změny, které přinesla novela zákona o pobytu cizinců účinná od 1.7.2023, plánované prodloužení dočasné ochrany a změny ve zdravotním pojištění cizinců a v neposlední řadě i informace o přípravě nového cizineckého zákona, ohledně kterého skončilo připomínkové řízení.
Cílem semináře je představení základních principů zaměstnávání cizinců na území ČR včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU (či jejich rodinných příslušníků) a cizinců z tzv. třetích států. Vysvětlena bude obecná problematika získávání zaměstnaneckých karet, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů a alternativních pobytových oprávnění pro specifické skupiny cizinců.

Posluchači budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům.
Seminář není zaměřen na daňové otázky a otázky sociálního a zdravotního pojištění, včetně některých specifických otázek (odborná způsobilost u lékařských povolání či grantové dohody a další podmínky u výzkumných pracovníků.

Komu je seminář určen

Seminář je určen personalistům a podnikovým právníkům, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí.

Program

Živé vysílání 9:00 - 14:00 hod.

 • Úvod do problematiky
  • Posluchači budou informováni o přijetí nové legislativy (novela zákona o pobytu cizinců účinná od 1.7.2023), plánovaných změnách týkajících se prodloužení dočasné ochrany, změn ve zdravotním pojištění cizinců a přípravy nového cizineckého zákona. V rámci úvodu budou představeny jednotlivé předpisy, které se vztahují k výkonu práce cizinců na území České republiky.
 • Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků
  • V rámci této části budou posluchači seznámeni se zvláštním postavením občanů EU, EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území České republiky. Bude rozebrána definice rodinného příslušníka občana EU, včetně možnosti těchto občanů žádat o povolení k přechodnému pobytu a povinnosti vůči státním úřadům.
 • Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států
  • Hlavní část bude věnována specifikům zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států, konkrétně postupu při vyřizování zaměstnaneckých karet a zvláštním právům z nich vyplývajících, včetně postupu při jejich prodlužování a informování Ministerstva vnitra ČR ohledně změny zaměstnavatele, místa výkonu a druhu práce. Posluchači budou upozorněni na případy, kdy je nutné i nadále vyřizovat povolení k zaměstnání, a na rozdíl mezi duální a neduální zaměstnaneckou kartou včetně výjimek, které zaměstnavatelé mohou využívat u některých skupin cizinců. Posluchači budou upozorněni na praktické problémy, které mohou nastat v rámci jednotlivých typů řízení.
 • Alternativní postupy a vládní programy
  • Tato část bude věnována alternativním postupům, které jsou k dispozici pro specifické skupiny cizinců vedle zaměstnaneckých karet, zahrnujících modrou kartu, mimořádné pracovní vízum, kartu vnitropodnikově převáděného zaměstnance a sezónního zaměstnance, proceduru vysílání za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace a dále zvláštním vládním programům.
 • Závěr a diskuse
  • Posledním bodem semináře je diskuse s účastníky související s přednášenou problematikou. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví případné otázky již v průběhu semináře.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Mgr. Matěj Daněk

Mgr. Matěj Daněk

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na níž získal v roce 2006 titul Mgr. V letech 2002-2006 působil v advokátní kanceláři Procházka Randl Kubr (dnes PRK Partners) jako právní asistent, v následujících třech letech jako advokátní koncipient. V roce 2007 absolvoval stáž v Centrální kanceláři Ius Laboris v Bruselu. Od roku 2009 až dodnes je advokátem v advokátní kanceláři PRK Partners. Vedle praktických otázek pracovního práva, se zaměřuje na oblasti práva pobytu cizinců na území ČR, ochrany osobních údajů a antidiskriminačního práva. Matěj Daněk je členem České advokátní komory, CzELA (Czech Employment Lawyers Association), AKV (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů) a EELA (European Employment Lawyers Association).

Út 5.12.2023

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.