Zaměstnávání cizinců v ČR včetně novely zákona o pobytu cizinců účinné od 1.7.2023 a zákona o zaměstnanosti účinné k 1.1.2024 a 1.7.2024 a informací o novém cizineckém zákonu

 • Mgr. Matěj Daněk Mgr. Matěj Daněk
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Út 11.6. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
5 490,- Kč bez DPH
 • Management
 • HR a personalistika
 • Právo
 • Příspěvkové organizace, zdravotnictví, školství

Zaměstnání cizince, zejména ze států mimo EU/EHP, je vždy spojeno se složitým a velmi formalistickým administrativním řízením. Pokud ho ovšem zaměstnavatelé nepodstoupí, hrozí jim vysoké pokuty a sankce. Problematika zaměstnávání cizinců představuje ovšem také velmi dynamickou oblast s ohledem na stále měnící se pravidla a zejména výzvy, kterým Česká republika v současnosti čelí.

Cíl semináře

V rámci úvodu budou probrány poslední nejdůležitější změny, zejména změny, které přinesla novela zákona o pobytu cizinců účinná od 1.7.2023, novela zákona o zaměstnanosti účinná k 1.1.2024 a k 1.7.2024  včetně další připravované novely zákona o zaměstnanosti v připomínkovém řízení, plánované prodloužení dočasné ochrany a v neposlední řadě i informace o přípravě nového cizineckého zákona, ohledně kterého skončilo připomínkové řízení a  který míří ke schválení vládou ČR.
Cílem semináře je představení základních principů zaměstnávání cizinců na území ČR včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU (či jejich rodinných příslušníků) a cizinců z tzv. třetích států. Vysvětlena bude obecná problematika získávání zaměstnaneckých karet, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů a alternativních pobytových oprávnění pro specifické skupiny cizinců.


Posluchači budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům.
Seminář není zaměřen na daňové otázky a otázky sociálního a zdravotního pojištění, včetně některých specifických otázek (odborná způsobilost u lékařských povolání či grantové dohody a další podmínky u výzkumných pracovníků.

Komu je seminář určen

Seminář je určen personalistům a podnikovým právníkům, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí.

Program

Živé vysílání 9:00 - 14:00 hod.

 • Úvod do problematiky
  • Posluchači budou informováni o přijetí nové legislativy (novela zákona o pobytu cizinců účinná od 1.7.2023 a novela zákona o zaměstnanosti účinná od 1.1.2024 a částečně od 1.7.2024), a dalších připravovaných předpisech (další novela zákona o zaměstnanosti v připomínkovém řízení), plánovaných změnách týkajících se prodloužení dočasné ochrany a přípravy nového cizineckého zákona. V rámci úvodu budou představeny jednotlivé předpisy, které se vztahují k výkonu práce cizinců na území České republiky.
 • Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků
  • V rámci této části budou posluchači seznámeni se zvláštním postavením občanů EU, EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území České republiky. Bude rozebrána definice rodinného příslušníka občana EU, včetně možnosti těchto občanů žádat o povolení k přechodnému pobytu a povinnosti vůči státním úřadům.
 • Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států
  • Hlavní část bude věnována specifikům zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států, konkrétně postupu při vyřizování zaměstnaneckých karet a zvláštním právům z nich vyplývajících, včetně postupu při jejich prodlužování a informování Ministerstva vnitra ČR ohledně změny zaměstnavatele, místa výkonu a druhu práce. Posluchači budou upozorněni na případy, kdy je nutné i nadále vyřizovat povolení k zaměstnání, a na rozdíl mezi duální a neduální zaměstnaneckou kartou včetně výjimek, které zaměstnavatelé mohou využívat u některých skupin cizinců. Posluchači budou upozorněni na praktické problémy, které mohou nastat v rámci jednotlivých typů řízení.
 • Alternativní postupy a vládní programy
  • Tato část bude věnována alternativním postupům, které jsou k dispozici pro specifické skupiny cizinců vedle zaměstnaneckých karet, zahrnujících modrou kartu, mimořádné pracovní vízum, kartu vnitropodnikově převáděného zaměstnance a sezónního zaměstnance, proceduru vysílání za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace a dále zvláštním vládním programům.
 • Závěr a diskuse
  • Posledním bodem semináře je diskuse s účastníky související s přednášenou problematikou. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví případné otázky již v průběhu semináře.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

Mgr. Matěj Daněk

Mgr. Matěj Daněk

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na níž získal v roce 2006 titul Mgr. V letech 2002-2006 působil v advokátní kanceláři Procházka Randl Kubr (dnes PRK Partners) jako právní asistent, v následujících třech letech jako advokátní koncipient. V roce 2007 absolvoval stáž v Centrální kanceláři Ius Laboris v Bruselu. Od roku 2009 až dodnes je advokátem v advokátní kanceláři PRK Partners. Vedle praktických otázek pracovního práva, se zaměřuje na oblasti práva pobytu cizinců na území ČR, ochrany osobních údajů a antidiskriminačního práva. Matěj Daněk je členem České advokátní komory, CzELA (Czech Employment Lawyers Association), AKV (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů) a EELA (European Employment Lawyers Association).

Út 11.6.2024

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.