Změna zákona o účetnictví 2025 a navazujících předpisů

 • Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Út 22.10. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 970,- Kč bez DPH
 • Účetnictví a daně

Cílem semináře je podrobné seznámení posluchačů se změnami v zákonu o účetnictví platnými od roku 2025 a v navazujících předpisech se zaměřením na účetnictví podnikatelských subjektů. Vše probereme na příkladech z praxe. Jedná se o největší změny v účetnictví, resp. účetních závěrkách od roku 2025.
Program bude reagovat i na aktuální vývoj změn v navazujících předpisech, tj. vyhlášce k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele, popř. českých účetních standardů pro podnikatele, zákona o auditorech a standardů pro audit.

Komu je seminář určen

Seminář je určen finančním manažerům, účetním metodikům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Zavedení principu mezinárodních účetních standardů, důvod novelizace zákona
 • Převodový můstek účetnictví k 1. 1. 2025, nová struktura rozvahy a výsledovky - důraz na správnost vykazování
 • Změna kategorizace účetních jednotek - mikro, malé a střední a důsledky této kategorizace do vedení účetnictví a zveřejňování závěrek
 • Změny v ověřování účetních závěrek auditorem
 • Verze účetní závěrky a pravidla pro její sestavení, výroční zpráva, zpráva vedení
 • Přednost obsahu nad formou
 • Změny v oceňování majetku - PC, ocenění 1 Kč, reálná hodnota, jmenovitá hodnota, současná a očekáváná hodnota
 • Diskontování dlouhodobých aktiv a pasiv
 • Leasing
 • Dotace
 • Goodwill
 • Rezerva na likvidaci
 • Technické zhodnocení
 • Odložená daň
 • Funkční měna (platné již od 1. 1. 2024), placení daní a funkční měna, kurz přepočtu
 • Vylučování nerealizovaných kurzových zisků a ztrát (platné již od 1. 1. 2024)
 • Hotovostní účetnictví
 • Elektronizace účetnictví
 • Praktické příklady
 • Dotazy, diskuse

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů.

Út 22.10.2024

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.