Efektivní komunikace ve škole, budování důvěry mezi kolegy a rodiči

 • Mgr. Rudolf Hadrava Mgr. Rudolf Hadrava
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Čt 26.9. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
3 970,- Kč bez DPH
 • Školství
 • Soft skills - měkké dovednosti

Učitelé mohou často zažívat pocit, že rodiče nechápou, co jim chtějí sdělit a rodiče zase nemusí chápat, co a proč po nich učitelé požadují. Dostávají se tak do neřešitelných situací vzájemného nepochopení a konfliktních situací, což může negativně ovlivnit jejich pedagogickou práci. Důležitost domluvit se úspěšně s druhými je pro učitele nezbytná. Efektivní komunikace spolu s postojem a přístupem tvoří základ dobrého vztahu učitele s kolegy, vedením školy, rodiči i žáky. Webinář prohlubuje schopností pedagogických pracovníků efektivně komunikovat v situacích, které se mohou jevit jako obtížné, seznamuje účastníky s principy nenásilné komunikace, ukazuje nejčastější komunikační chyby a předkládá smysluplné a důstojné řešení konfliktních situací, které podporuje vzájemný respekt a konstruktivní a partnerský přístup.

Cíl semináře

Účastníci se na webináři dozví tipy, jak rozlišovat efektivní a neefektivní styly komunikace a poznají jejich důsledky. Uvědomí si, co způsobují bariéry v komunikaci s kolegy, rodiči (a žáky) a důležitost umění naslouchat druhé straně. Pochopí význam správně kladených otázek a jejich vliv na celkové vyznění vedeného rozhovoru. Uvědomí si význam empatie, která může významně snižovat negativní emoční hladinu při komunikaci. Naučí a vyzkouší si, jak řešit námitky kolegů, rodičů (a žáků). Poznají také, jak rozeznat konstruktivní námitku od výmluvy a zvýší svou přesvědčivost při vzájemné komunikaci.

Komu je seminář určen

Ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ a všem lidem, kteří chtějí zvýšit svou schopnost domluvit se bez hádek a konfliktů s co největším počtem lidí.

Program

Živé vysílání 8:30 - 13:30 hod.

 • Pravidla a nástroje efektivní komunikace – proč je důležité všechna pravidla při komunikaci ve škole respektovat – předcházení problémovým a konfliktním situacím
 • Jak vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci s kolegy, žáky a rodiči žáků
 • Umění naslouchat druhé straně - pravidla aktivního naslouchání
 • Umění vyjadřovat se přesně, srozumitelně a přesvědčivě
 • Otázky podporující konstruktivní rozhovor a otázky, kterých se v rozhovorech vyvarovat
 • Využití empatie a zvládání námitek - jak efektivně odpovídat na námitky, dotazy a připomínky rodičů
 • Základní model efektivní reakce na námitky a připomínky - rozpoznání námitky a výmluvy
 • Jak dosáhnout řešení a domluvit se
 • Shrnutí

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

Mgr. Rudolf Hadrava

Mgr. Rudolf Hadrava

Absolvoval Filosofickou a Pedagogickou fakultu. Původně působil jako pedagog. Následně pracoval ve středně velkých i nadnárodních společnostech, kde získal dlouholeté obchodní, manažerské a lektorské zkušenosti. Je rovněž absolventem řady odborných kurzů zaměřených na oblast manažerských dovedností, obchodní psychologie, obchodních dovedností a mezilidské komunikace. Nabyté zkušenosti nyní uplatňuje na pozici lektora a konzultanta. Jeho lektorská praxe činí 18 let.

Čt 26.9.2024

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.