Akademie pro mistry

 • Mgr. Rudolf Hadrava Mgr. Rudolf Hadrava
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • Výroba
 • Průmysl

Připravili jsme komplexní vzdělávací program pro mistry/vedoucí provozu ve výrobních podnicích, který zahrnuje potřebné dovednosti, které jsou nezbytné pro práci manažera. Program lze absolvovat za zvýhodněnou cenu v podobě čtyř celodenních seminářů, popř. lze zakoupit účast na jednotlivých seminářích samostatně.
Pozice liniového manažera patří mezi nejdůležitější a nejzodpovědnější ve výrobním podniku. Často je to pozice nejen náročná, ale i nevděčná. Mistr pracuje pod tlakem nadřízených, požadavků výrobního plánu a zároveň bojuje s nedostatkem motivace a kázeňskými problémy podřízených. Pro svoji práci potřebuje mistr jak neformální autoritu, tak odborné znalosti i komunikační zdatnost. Jsou na něj kladeny velké nároky ve výkonnosti, efektivitě a kvalitě jeho práce i jeho týmu, se kterým pracuje. Musí zabezpečit za všech okolností výrobu a současně často řeší i složité komunikační a personální situace. Každé jeho rozhodnutí může mít také zásadní vliv na úspěšnost výroby. Zároveň také často řeší jak skloubit v jedné osobě náročného šéfa, oblíbeného parťáka a přitom plnit výrobní plán. Schopnost vedení a motivace zaměstnanců v dělnických profesích nezávisí pouze na talentu a zkušenostech. Naše akademie pomůže mistrům řídit jejich kolektivy lépe a to povede následně i k nižší fluktuaci operátorů a zajištění vyšší personální stability ve výrobě.
Rozvoj mistrů/vedoucích provozu je tedy nezbytnou součástí úspěšnosti výrobního podniku. Komplexnost našeho programu zaručuje, že manažeři získají nové poznatky v oblasti řízení výroby, rozvinou svoje manažerské dovednosti a budou mít proaktivní přístup k řešení úkolů.

Cíl semináře

Akademie mistrů je komplexní a zároveň i modulární vzdělávací program.
Umožní účastníkům uvědomit si svou nezastupitelnou roli v rámci firemního managementu a naučí je kolegiálně i manažersky komunikovat a řídit proces změn. Účastníky provede potřebnými dovednostmi liniového managementu. Naučí je nastartovat a udržovat motivaci pracovního týmu, pomůže jim zvýšit jejich komunikační dovednosti nezbytné pro práci manažera a získají tipy, jak pracovat v měnícím se pracovním prostředí. Akademie postupně provede vedoucí pracovníky z výroby jednotlivými programy. Naučí je efektivně komunikovat a řešit konfliktní situace na pracovišti, dále také jak správně a efektivně zadávat úkoly, používat manažerské rozhovory, dávat efektivní zpětnou vazbu a řídit a vést lidi. V neposlední řadě se rovněž dozví tipy, jak se v různých situacích rozhodovat správně a jak sobě a svým operátorům efektivně řídit čas. Přínosem jednotlivých kurzů je především to, že si účastníci z tréninků odnesou tipy na řešení vlastních složitých situací, které budou moci následně uplatnit ve své praxi.

Komu je seminář určen

Akademie je určena mistrům/vedoucím provozu ve výrobních podnicích.

Program

4 x celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

1. den (25.2.2019) - Role vedoucího provozu

 • Osobnost a role mistra a jeho kompetence. 
 • Nároky kladené na mistra/vedoucího ve výrobní firmě - znát firmu a orientovat se v ní.
 • Leader a manažer - mít nebo budovat profesní autoritu.
 • Pozice mistra/vedoucího v pracovním kolektivu (týmu) - poradit si s každodenními problémy.
 • Týmová spolupráce a její budování. 
 • Jaké úlohy mistr/vedoucí plní ve výrobní společnosti - táhnout s firmou za jeden provaz.
 • Trénink.

2. den (13.3.2019) – Komunikační dovednosti a vedení porad

 • Zásady efektivní komunikace - komunikace v práci mistra výroby.
 • Řešení krizových situací při komunikaci a konflikty na pracovišti.
 • Strategie řešení konfliktních situací.
 • Jednání s problémovými typy lidí - zvládat sebe i své lidi.
 • Zvládání agrese a manipulace – základy asertivity.
 • Vedení porad a pracovních setkání.
 • Trénink.

3. den (11.4.2019) – Základy personalistiky a vedení/motivace pracovníků

 • Výběr a vzdělávání nových pracovníků.
 • Styly řízení a vedení pracovníků.
 • Motivace pracovníků - jak motivovat pracovníky – typy motivace.
 • Delegování – nástroj motivace a vedení lidí.
 • Základní manažerské rozhovory – pochvala, kritika, oznámení rozhodnutí.
 • Zpětná vazba, hodnocení a hodnotící rozhovor – každodenní příležitost mistra.
 • Trénink.

4. den (20.5.2019) – Plánování a rozhodování

 • Cyklus řízení.
 • Základy time managementu.
 • Krátkodobé a dlouhodobé plánování.
 • Jak organizovat a rozdělovat práci - zajistit výkon za každých okolností.
 • Způsoby rozhodování.
 • Úkoly - zadávání, kontrola a hodnocení jejich plnění.
 • Trénink.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka po všechny dny konání akademie.

Mgr. Rudolf Hadrava

Mgr. Rudolf Hadrava

Absolvoval Filosofickou a Pedagogickou fakultu. Původně působil jako pedagog. Následně pracoval ve středně velkých i nadnárodních společnostech, kde získal dlouholeté obchodní, manažerské a lektorské zkušenosti. Je rovněž absolventem řady odborných kurzů zaměřených na oblast manažerských dovedností, obchodní psychologie, obchodních dovedností a mezilidské komunikace. Nabyté zkušenosti nyní uplatňuje na pozici lektora a konzultanta. Jeho lektorská praxe činí 18 let.